Geschiedenis

In de jaren 20 van de vorige eeuw werden er, onder invloed van de teruglopende economie, massaal bij vele bedrijven grote groepen mensen zonder meer ontslagen. Dit overkwam ook J.P. van der List, hij stond voor de keuze: hand ophouden en steun trekken of zelf iets ondernemen. Hij koos voor de tweede optie en startte, aan de rand van Delft, in het schuurtje achter het huis een slijperij voor huishoudelijke artikelen.

Dit slijpwerk werd gedaan op een zandsteen die door echtgenote of zwagers in beweging moest worden gehouden. Naast het huishoudelijk slijpwerk werd er ook slijpwerk aangeboden door bedrijven zoals: aannemers, slagers, drukkerijen en ook schildersbedrijven. Door het slijpen van de verfschrappers voor de schildersbedrijven kwam er de vraag naar gasbranders voor het afbranden van verf.

De schuur werd te klein voor alle werkzaamheden en het inmiddels aangeboden assortiment. Er werd uitgekeken naar een meer geschikte huisvesting. Deze werd gevonden op Vlamingstraat. Hier kon de werkplaats worden voortgezet met inmiddels elektrisch aangedreven machines voor een grote klantenkring.

Al in 1930 had van der List een winkel in Delft, waar hij zowel de marktkooplui, schilders en huisvrouwen voorzag van verschillende typen olielampen en hun onderdelen.

Een slechte economie en de Tweede Wereldoorlog zetten een stempel op het bedrijf. J.P. van der List moest in 1942 in het sanatorium worden opgenomen, zijn oudste zoon (14 jaar), J.A. van der List, hield het bedrijf zo goed mogelijk draaiend. In 1944 moest het werk weer helemaal handmatig worden verricht door het wegvallen van de levering van elektriciteit. In 1950 was de economie zover hersteld dat er weer zaken gedaan kon worden. Naast de werkplaats werd een winkelruimte betrokken die als “toonkamer” werd ingericht. Hier verkocht men verfafbranders voor schilders, soldeerbouten voor loodgieters en olielampen voor marktkooplieden.

Langzamerhand zijn er ook olielampen voor particulier gebruik bijgekomen en werd het assortiment breder op dit gebied. Door het vroegtijdig overlijden van J.P. van der List werd de slijperij en toonkamer voortgezet door zoon L.H. van der List.

De verkoop van lampen en lamponderdelen heeft zich jarenlang voortgezet zowel op de Vlamingstraat als later in de winkel van C.J.van der List eerst op de van Foreestweg en later op de Binnenwatersloot.

Bij het beëindigen van de winkelactiviteiten van C.J. van der List is de collectie olielampen met alle toebehoren naar Schiedam gebracht alwaar de verkoop en service werd voortgezet.

Nico van der List was op het gebied van olielampen vooraanstaand in Nederland en België. De familie van der List heeft een lange traditie met olielampen. Hoewel in de loop der jaren het belang van olielampen sterk veranderde, is de familie altijd lampen en onderdelen blijven verkopen. Na de beëindiging van het bedrijf in Delft, werd de olielamp vanuit Schiedam nieuw leven ingeblazen.

Internet bleek bij uitstek een medium om overal in Nederland en ver daarbuiten liefhebbers te voorzien van lampen en alle nodige onderdelen.

Maar ook de winkel met een breed assortiment lampen was uniek in Nederland en voor veel mensen een lange reis waard voor deskundig advies bij aanschaf, reparatie of onderhoud van een lamp.
In de afgelopen jaren is een goede relatie opgebouwd met veel fabrikanten in binnen- en buitenland. De lang bestaande relatie met Licht en Warmte heeft er uiteindelijk toe geleid, dat in de zomer van 2007 deze groothandel is overgenomen. Met de start van deze internetsite kan nu ook de detaillist direct bestellen via internet. Naast het bekende assortiment van Licht en Warmte vindt u een uitbreiding met druklampen en het zeer bekende merk Aladdin.

Toen Nico van der List ziek werd, moest de fysieke winkel worden gesloten. De familie bleef de webwinkel zo goed als mogelijk verzorgen. Na het overlijden in 2015 ging de familie op zoek naar een geschikt bedrijf die deze unieke handel zou kunnen en willen overnemen.

Per 1 juli 2015 werd de “olielamp” voortgezet door Auke Rauwerda B.V. in Leeuwarden, een bedrijf dat eveneens een lange traditie kent in olielampen. Deze kon hiermee niet alleen zijn assortiment uitbreiden maar kreeg meteen ook de beschikking over een webshop. Sindsdien is ook bezoek aan een fysieke winkel weer mogelijk.

Met de overname van olielamp.nl door Auke Rauwerda B.V. kan de continuïteit en kwaliteit weer gewaarborgd worden en kunnen de klanten een beroep doen op de uitstekende vakkennis van Johan Rauwerda op dit gebied.

Winkelwagen